Gedragscode rond inclusiviteit opstellen

Stel een gedragscode op. Dit is een beschrijving van het gewenste gedrag binnen je bedrijf. Je gebruikt het om eventuele problemen te voorkomen. Je legt hier bv. in vast hoe je verwacht dat collega’s met elkaar omgaan. Dit kan discriminatie en ongelijkheid helpen verminderen.

Opleiding interculturaliteit

Voorzie je werknemers van een opleiding inzake interculturaliteit. Interculturaliteit is een maatschappelijk en politiek concept waarbij men ervan uitgaat dat de verschillende levende culturen naast elkaar kunnen bestaan, elkaar wederzijds zullen beïnvloeden, zonder echter geheel te verdwijnen.

Diversiteitsscan op vacature teksten en communicatiekanalen

Voer een diversiteitsscan uit op vacature teksten en communicatiekanalen. De diversiteitsscan houdt elke entiteit onder de loep. Zo krijgen entiteiten een duidelijk overzicht van de positieve noten én de blinde vlekken in hun diversiteitswerking.

Gelijkheid op de werkvloer bevorderen

Leeftijd, geslacht, achtergrond, afkomst, … mogen geen verschil maken in de aanwerving van personen. Dit kan bijvooreeld door intern te zorgen voor een kennis van verschillende achtergronden.

Diversiteitsbeleid opstellen

Stel een diversiteitsbeleid op. Diversiteitsbeleid zorgt ervoor dat de personele samenstelling in een organisatie divers is. Er bestaan verschillende aspecten van diversiteit. Denk hierbij aan leeftijd, genderidentiteit, culturele achtergrond en seksuele identiteit.