divirsiti streeft naar duurzame impact

Om duurzame groei te realiseren moeten we een balans vinden in het nastreven van bedrijfsgroei en winst enerzijds en maatschappelijke ontwikkeling anderzijds. Steeds meer organisaties gaan focussen op de lange termijn, op het welbevinden van ieder van ons en op een duurzame levenskwaliteit voor de hele wereldbevolking. divirsiti wil een leidende rol opnemen om dit gedachtegoed te integreren in onze dagelijkse werking. Ook jouw bedrijf kan hieraan bijdragen door het opstellen en uitrollen van een duurzaamheidsplan.

De VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

Ons engagement voor een duurzame planeet

Eind september 2015 hebben alle lidstaten van de Verenigde Naties 17 ambitieuze doelstellingen (of SDG’s) opgesteld om de wereld te verbeteren tegen 2030. De 17 doelen stemmen overeen met de 5 pijlers van duurzame ontwikkeling: people (sociaal), planet (ecologisch) en prosperity (economisch), peace (vrede) en partnerschip (partnershap).

Heb je een vraag? Een idee? Of wil je graag je steentje bijdragen?

Neem dan snel contact met ons op, we bekijken dan samen hoe we de krachten kunnen bundelen en een zo groot mogelijke impact kunnen creëren.

Je kan ons ook bereiken via sdg@divirsiti.be