Oud IT materiaal doneren

Er zijn reeds meerdere organisatie bezig met het verzamelen en herintroduceren van IT materiaal. Hieronder vind je twee voorbeelden waarmee reeds wordt samengewerkt. De nood naar nog werkende laptops voor kansarme gezinnen is nog nooit zo hoog geweest. Doneer daarom je laptop en maak van je hardware heartware. Dit kan bijvoorbeeld via Ondernemers voor een […]

Gelijkheid op de werkvloer bevorderen

Leeftijd, geslacht, achtergrond, afkomst, … mogen geen verschil maken in de aanwerving van personen. Dit kan bijvooreeld door intern te zorgen voor een kennis van verschillende achtergronden.

Samenwerken met de sociale economie

Werk samen met ondernemingen binnen de sociale economie. De sociale economie is een verzamelnaam voor ondernemingen die opgericht werden met het oog op winst, maar die wel een sociale doelstelling hebben, bv. Stad Hasselt.

Diversiteitsbeleid opstellen

Stel een diversiteitsbeleid op. Diversiteitsbeleid zorgt ervoor dat de personele samenstelling in een organisatie divers is. Er bestaan verschillende aspecten van diversiteit. Denk hierbij aan leeftijd, genderidentiteit, culturele achtergrond en seksuele identiteit.

Gedragscode rond inclusiviteit opstellen

Stel een gedragscode op. Dit is een beschrijving van het gewenste gedrag binnen je bedrijf. Je gebruikt het om eventuele problemen te voorkomen. Je legt hier bv. in vast hoe je verwacht dat collega’s met elkaar omgaan. Dit kan discriminatie en ongelijkheid helpen verminderen.

IT geletterdheid en vaardigheid

IT geletterdheid en vaardigheid bleek tijdens de Coronacrisis enorm handig te zijn. Toch is dit niet altijd vanzelfsprekend. Er zit nog steeds een kloof in het gebruik van ICT. Zo hebben mensen met een lagere opleidingsgraad minder kennis van de mogelijkheden van digitale tools. Als organisatie kan je zelf (direct) of via een tussenpartij (indirect) […]

Opleiding interculturaliteit

Voorzie je werknemers van een opleiding inzake interculturaliteit. Interculturaliteit is een maatschappelijk en politiek concept waarbij men ervan uitgaat dat de verschillende levende culturen naast elkaar kunnen bestaan, elkaar wederzijds zullen beïnvloeden, zonder echter geheel te verdwijnen.