Vertrouwenspersoon aanstellen

Kies een vertrouwenspersoon binnen de onderneming. Deze vertrouwenspersoon is bevoegd voor alle psychosociale risico’s op het werk. Dit is dan ook onderdeel van het preventiebeleid. Meer informatie over de vertrouwenspersoon vind je hier.

Dilemmatraining

Organiseer dilemmatraining. Hier leert men omgaan met morele dilemma’s en integriteit. Mensen worden hier meer bewust van gedrag, gevolgen en keuzes. Zo kunnen ze in de toekomst ethische vraagstukken of dilemma’s op een goede manier aanpakken.

Een sociocratie uitrollen

Creëer een sociocratie binnen de onderneming. Een sociocratie is een ‘bestuursvorm’ die uitgaat van een gelijkwaardigheid tussen de verschillende individuen.