Great Place to Work certificaat

Om als organisatie te kunnen inspelen op belangrijke veranderingen is goed werkgeverschap met maximale aandacht voor de mens belangrijk. Wereldwijd werken we al 35 jaar in 60 verschillende landen vanuit het gedachtegoed dat vertrouwen de basis is voor het behalen van betere individuele prestaties, betere teamprestaties en betere bedrijfsresultaten met groei en innovatie als gevolg. […]

Winstpremie voor de medewerkers

Het systeem van de winstpremie laat ondernemingen toe om een deel of het geheel van de winst van een boekjaar toe te kennen aan haar werknemers, in de vorm van een premie uitgekeerd in speciën. Het werk wordt op die manier extra beloond en medewerkers hebben een faire deelname in de winst. Om die fiscaal […]

Iedereen toegang geven tot werk

Niet altijd eerst naar het diploma/de gesproken taal kijken. Anderen een kans geven. Het gaat hier over een gelijke behandeling. ‘Gelijke behandeling’ is een gangbare aanduiding van gelijkberechtiging in toegang tot werk, betaling, toekenning van status en dergelijke. De term heeft vooral betrekking op het vermijden van achterstelling van onder meer vrouwen, etnische minderheden en […]

Maandelijkse teamactiviteit

Voor de band tussen werknemers is het heel belangrijk om teambuilding activiteiten te organiseren. Niet alleen voor collega’s onderling, maar ook voor de band tussen jou en jouw werknemers. Een aantal voorbeelden: bowling, escaperoom, hindernissenparcours, een wandeling, een quiz, …

Transparant loonbeleid

Loontransparantie kan uw onderneming veel voordelen bieden. Onwetendheid creëert frustraties die vaak ongegrond zijn. Openheid over verloning en het loonbeleid kan tot meer begrip en erkenning bij uw medewerkers leiden. Zes voordelen zijn terug te vinden op de volgende website.

Leveranciers screenen op het respecteren van mensenrechten

Het screenen van personeel, klanten en leveranciers is belangrijk om de integriteit van uw organisatie te bewaken. Vaak is het screenen van eigen personeel vanzelfsprekend, maar externe partijen vallen daarbij meestal tussen wal en schip. Meer informatie of stappen die je kan ondernemen, vind je hier.

Samenwerken met de VDAB

VDAB werkt samen met heel wat partners om haar dienstverlening te realiseren, om te innoveren, om data uit te wisselen, etc. Heb je een vernieuwend idee dat de arbeidsmarkt een boost kan geven? Wil je samenwerken met het onderwijs? Je kan je laten begeleiden door de VDAB.

Voer regelmatig functioneringsgesprekken

Een functioneringsgesprek is een open en gelijkwaardig gesprek tussen een leidinggevende en een medewerker. In een functioneringsgesprek bespreek je samen met je werknemer hoe de samenwerking verloopt en wat er (nog) beter kan. Doe dit op regelmatige basis om de samenwerking nog beter te maken.

Schenk aandacht aan de Dag van de Kinderrechten en Dag van de Mensenrechten

Elk jaar wordt op 20 november de ‘Internationale Dag van de Rechten van het Kind’ (Universal Children’s Day) gevierd. Het gaat hier over rechten zoals: het recht op onderwijs, het recht op eigen geloof en cultuur. De Dag van de Mensenrechten wordt elk jaar gevierd op 10 december. Zo zijn er fakkeltochten, handtekeningenacties, …

Vraag proactief naar feedback van de medewerkers en ga hiermee aan de slag

Je kijkt vooruit en handelt zonder dat je eerst afwacht dat een ander dat van je vraagt. Een proactieve houding draagt bij aan het bereiken van je doelen. Proactief is het tegenovergestelde van reactief. Proactief zijn is meer dan alleen initiatief nemen. Mensen met een proactieve houding weten waar zij invloed op kunnen uitoefenen. Ze […]