Doelstelling opstellen om op termijn CO2-neutraal te zijn

Creëer een doelstelling om op termijn CO2-neutraal te zijn als onderneming. Met CO2-neutraal ondernemen wordt bedoeld dat een bedrijf bewust is van haar vervuiling en er iets aan doet om dit te verminderen. Het doel van CO2-neutraal worden is om geen CO2-uitstoot te hebben of de uitstoot volledig te compenseren. Dit doel kun je realiseren […]

Ga de uitdaging aan om op een jaar 10% minder CO2 te verbruiken

In het Klimaatakkoord is afgesproken om de CO2-uitstoot te verminderen. Je kan hieraan bijdragen door te kiezen voor duurzaam vervoer en een duurzame bedrijfsvoering. Ook kan je je bedrijfspand verduurzamen. Zo bespaar je kosten en voldoe je aan alle verplichtingen.

Elektrische bedrijfswagens

Voorzie een elektrische bedrijfswagen voor elke werknemer. De elektrificatie van het bedrijfswagenpark halveert de CO2-uitstoot van het Belgische wagenpark tegen 2030 en zorgt voor een betere luchtkwaliteit in onze steden.

Remote werken

Kies ervoor en geef medewerkers de mogelijkheid om één of enkele dagen per week van thuis te werken. Dit leidt tot een aanzienlijk mindere vervuiling van het verkeer door het uitsparen van CO2.

Energieimpact van blockchain verlagen door carbon capture methodes

CCS is een techniek waarmee fossiele brandstoffen (bijna) klimaatneutraal kunnen worden toegepast. Door het broeikasgas CO2 dat uit de verbranding van deze koolwaterstoffen ontstaat af te vangen en in ondergrondse reservoirs op te slaan komt die CO2 niet in de atmosfeer terecht.