Vaste samenwerking met opleidingscentra

Door een vaste samenwerking met een extern opleidingscentrum, stijgt het opleidingsaanbod binnen de organisatie in diversiteit, kwaliteit en objectiviteit. De voorkeur gaat uit naar opleidingscentra maar ook digitale opleidingstools kunnen een mooie uitbreiding zijn van het aanbod.

Deelnemen aan de Warmste Week

Neem als bedrijf deel aan de Warmste Week. Elk jaar zorgt de Warmste Week voor een thema. Probeer als bedrijf deel te nemen aan de initiatieven die er zijn of doe een gift.

Samenwerken met sociale economie

Werk samen met ondernemingen binnen de sociale economie. De sociale economie is een verzamelnaam voor ondernemingen die opgericht werden met het oog op winst, maar die wel een sociale doelstelling hebben, bv. Stad Hasselt.

Samenwerken met vzw’s en NGO’s

Werk samen met verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s) en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s). Deze organisaties zijn onafhankelijk en gericht op maatschappelijk belang.