Beleid rond voedselverspilling

Stel een beleid op om voedselverspilling tegen te gaan. Breng hierbij in kaart wat er vandaag al geconsumeerd wordt binnen de organisatie, of er voedseloverschotten zijn en wat hiermee gebeurt. Een goed beleid geeft jouw team inspiratie om zowel op kantoor als thuis bewuster te laten omgaan met voedselverspilling.

Leg een moestuin aan op het bedrijventerrein

Het concept “corporate gardening” is overgewaaid uit de VS van bedrijven zoals Google en Pepsico. Moestuinen op het werk verminderen stress, brengen een goede sfeer, betrekken je teamleden in een ander project dan het werk en verbeteren de teamgeest. De Belgische start-up Skyfarms is gespecialiseerd in bedrijfsmoestuinen en ook de onderneming Incredible Company helpt ondernemingen […]

Een compostbak voor voedseloverschotten

Verminder je afvalproductie en verwerk voedseloverschotten met een compostbak op kantoor. In sommige bedrijven opteert met zelfs niet voor een gewone compostbak maar voor een wormenbak.

Organiseer een actie op de Wereldvoedseldag (16 oktober)

Wereldvoedseldag is een dag waarop voedsel centraal staat en er wereldwijd aandacht voor voedselzekerheid in de wereld wordt gevraagd. De dag wordt jaarlijks gehouden op 16 oktober. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties organiseert activiteiten en conferenties rond wereldvoedseldag, waaraan ongeveer 150 landen meedoen. Elk jaar sinds 1981 staat een ander thema centraal.