Budget vrijhouden voor goede doelen

Bijvoorbeeld een “goede doelen pot”. Er worden activiteiten georganiseerd binnen het bedrijf. Per medewerker die deelneemt, wordt er een bepaald bedrag in de pot gestoken. Uiteindelijk wordt het bedrag verdeeld over goede doelen die de medewerkers zelf mogen bepalen

Geef een workshop EHBO en reanimatie

Laat je team deelnemen aan een workshop EHBO en reanimatie door professionals. Dit wordt onder andere door het Rode Kruis en EHBO Vlaanderen aangeboden.

Schenk aandacht aan de Dag van de Kinderrechten en Dag van de Mensenrechten

Elk jaar wordt op 20 november de ‘Internationale Dag van de Rechten van het Kind’ (Universal Children’s Day) gevierd. Het gaat hier over rechten zoals: het recht op onderwijs, het recht op eigen geloof en cultuur. De Dag van de Mensenrechten wordt elk jaar gevierd op 10 december. Zo zijn er fakkeltochten, handtekeningenacties, …

Organiseer een actie op de Wereldvoedseldag (16 oktober)

Wereldvoedseldag is een dag waarop voedsel centraal staat en er wereldwijd aandacht voor voedselzekerheid in de wereld wordt gevraagd. De dag wordt jaarlijks gehouden op 16 oktober. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties organiseert activiteiten en conferenties rond wereldvoedseldag, waaraan ongeveer 150 landen meedoen. Elk jaar sinds 1981 staat een ander thema centraal.