Budget vrijhouden voor goede doelen

Bijvoorbeeld een “goede doelen pot”. Er worden activiteiten georganiseerd binnen het bedrijf. Per medewerker die deelneemt, wordt er een bepaald bedrag in de pot gestoken. Uiteindelijk wordt het bedrag verdeeld over goede doelen die de medewerkers zelf mogen bepalen

Vertrouwenspersoon aanstellen

Kies een vertrouwenspersoon binnen de onderneming. Deze vertrouwenspersoon is bevoegd voor alle psychosociale risico’s op het werk. Dit is dan ook onderdeel van het preventiebeleid. Meer informatie over de vertrouwenspersoon vind je hier.

Stel een anti-corruptie beleid op

Stel een beleid op gericht op anti-corruptie. Hierin staan maatregelen, procedures, en controles die ingesteld zijn in een onderneming om de toepasselijke anticorruptiewetten na te leven.